5. Софтуер.

2018-04-19T08:10:12+02:00

Our modern institution is interested in cultivating an environment where young students can come together and learn in a creative and flexible environment. We work young students can come together

2. Механичен код.

2018-04-19T08:00:46+02:00

Всеки механичен автомобилен ключ носи своя индивидуален код. Във втората точка от нашето обучение ще ви научим да разпознавате кодовете на различните ключове, да сверявате и...

Go to Top